Landgoed Bergvliet “HET PARK”

IMG_0704WELKOM op de website van de Vereniging Woningeigenaren van Landgoed Bergvliet. De vereniging werd opgericht  op 19 juni 2006.  Doel van de vereniging is de gemeenschappelijke belangen van de leden, zijnde eigenaren van de woningen op “Het Park” van Landgoed Bergvliet,  te behartigen.

Van de naam Landgoed Bergvliet wordt gebruik gemaakt door de golfbaan, de golfclub en de eigenaren van de huizen die zich verenigd hebben in de V.W.L.B. en zich met de websitenaam “Het Park” willen onderscheiden.

Op deze website treft u hierna algemene informatie over ons woon – en recreatiepark. Ons park is een bosgebied met 43 woningen waarvan het merendeel geschikt is voor hedendaagse bewoning. De woningen beschikken over alle normale nutsvoorzieningen en zijn bereikbaar over verharde paden. Het park ligt direct aan de gelijknamige golfbaan in de gemeente Oosterhout vrijwel op de grens met Breda. “Het Park” Landgoed Bergvliet is rustig en ver van verkeerslawaai. Géén doorgaand verkeer. Er geldt een snelheidsbeperking van 15 kmpu. Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk vermeden. Het is er veilig verblijven en/of wonen. Er is buurt- en camerabewaking.

Een deel van de woningen wordt permanent bewoond middels een zgn. gedoogrecht. Dit recht werd verleend door de gemeente omdat men eind oktober 2003 al stond ingeschreven in Gemeentelijke Basis Administratie.  Men gebruikt de woning dus als hoofdwoonverblijf. Andere woningen zijn veelal van eigenaren die elders wonen en er in de vakantie en weekenden hun rust en vertier zoeken. Enkele woningen zijn voor tijdelijke huur beschikbaar. Huurders mogen er niet permanent wonen!

Op deze website treft u meer informatie. Een deel is alleen bestemd voor de leden.